Privacybeleid

Toepassing

 • Het privacyreglement betreft de omgang met persoonsgegevens. Deze gegevens zijn door u verstrekt d.m.v. het formulier Lesovereenkomst en Machtiging.
 • We gebruiken deze gegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en houden ons zo aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

 • Het betreft naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, email en bankrekeningnummer.
 • Ook gaat het om de toestemming om foto en filmmateriaal op onze website te gebruiken indien dit is aangevinkt bij de lesovereenkomst.

Doel van het gebruik

 • De naam, adres en woonplaats gegevens worden gebruikt voor facturering van de lesgelden.
 • Geboortedatum voor de indeling van lesgroepen en om te bepalen of iemand btw plichtig is.
 • Email wordt gebruikt voor lesafspraken, aankondigingen van o.a. extra activiteiten en het verzenden van lesmateriaal.
 • Telefoonnummer voor gesprekken zoals lesafspraken e.d. Ook wordt dit gebruikt met het chatprogramma WhatsApp en sms.
 • De foto’s en films worden na toestemming gebruikt ten behoeve van promotie van de website en voor lesdoeleinden.
 • Bankrekening en naam worden na toestemming gebruikt bij het automatische afschrijven van de lesgelden.
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor wettelijke doeleinden worden gebruikt voor de belastingaangifte.
 • Een uitgebreide privacyverklaring is op aanvraag ter inzage tijdens de les.